ขั้นตอนการเก็บเงินเดิมพัน

โป๊กเกอร์ดาฟาเบท จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 0% - 7.5% จากเงินกองกลางทั้งหมด แต่ไม่เกิน €5 ทั้งนี้จะไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมหากยังไม่มีการเปิดไพ่ฟลอบ โดยมีการระบบคำนวนการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไปตามการเล่นของผู้เล่นแต่ละคน

โต๊ะที่จำกัดเงินคงที่

จำกัด - €0.02/€0.04 - €0.05/€0.10
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2-10 €0.01 ต่อ €0.25 ของเงินกองกลาง € 0.04
จำกัด  - €0.10/€0.20
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2-10 €0.01 ต่อ  €0.25 ของเงินกองกลาง € 0.10
จำกัด - €0.25/€0.50 สูงถึง €0.50/€1.00
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2-10 €0.02  ต่อ €0.50 ของเงินกองกลาง € 0.40
จำกัด - €1.00/€2.00
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2-10 €0.02 ต่อ €0.50  ของเงินกองกลาง € 1.00
จำกัด - €2.00/€4.00
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2 €0.20 ต่อ €5.00 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-4 €0.20 ต่อ €5.00 ของเงินกองกลาง € 2.00
5-10 €0.20 ต่อ €5.00 ของเงินกองกลาง € 3.00
จำกัด - €3.00/€6.00 สูงถึง €10.00/€20.00
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2 €0.40 ต่อ €10.00 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-4 €0.40 ต่อ €10.00 ของเงินกองกลาง € 2.00
5-10 €0.40 ต่อ €10.00 ของเงินกองกลาง € 3.00
จำกัด - €20.00/€40.00
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2 €0.75 ต่อ €20.00 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-4 €0.75 ต่อ €20.00 ของเงินกองกลาง € 2.00
5-10 €0.75 ต่อ €20.00 ของเงินกองกลาง € 3.00

โต๊ะที่จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง

จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง - €0.01/€0.02 สูงถึง €0.02/€0.05
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2-10 €0.01 ต่อ €0.15 ของเงินกองกลาง € 0.50
จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง - €0.05/€0.10
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2 €0.01 ต่อ €0.15 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-10 €0.01 ต่อ €0.15 ของเงินกองกลาง € 2.00
จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง - €0.10/€0.20
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2 €0.01 ต่อ €0.20 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-10 €0.01 ต่อ €0.20 ของเงินกองกลาง € 2.00
จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง - €0.25/€0.50
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2 €0.01 ต่อ €0.20 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-10 €0.01 ต่อ €0.20 ของเงินกองกลาง € 3.00
จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง - €0.50/€1.00 สูงถึง €5.00/€10.00
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด อัตราการหักเงินกองกลางสูงสุด
2 €0.01 ต่อ €0.20 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-10 €0.01 ต่อ €0.20 ของเงินกองกลาง € 4.00